Česká společnost pro geometrii a grafiku

Česká společnost pro geometrii a grafiku je kolektivním členem International Society for Geometry and Graphics (ISSG).

Předsedou ČSGG je Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., tel. +420 377 632 619, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

Aktuality o 38. konferenci o geometrii a grafice

38. konference o geometrii a grafice letos proběhne souběžně s 27. ročníkem mezinárodního sympózia o počítačové geometrii ve dnech 10. - 13. září 2018 v hotelu Skalní mlýn (Blansko).

Více informací a elektrickou přihlášku najdete na webu organizátorů https://2018.csgg.cz/. Těšíme se s Vámi na shledanou.