17. setkání skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku SEČ  15.-19.9.1997 
Připravila Věra Suchánková, e-mail: suchanko@it.pedf.cuni.cz

Na úvodní stránku skupiny
Aktualizace ze dne: 20.9.1999