18. seminář geometrie a počítačové grafiky Velké Karlovice 14.-18.9.1998


se konal pod záštitou prorektora VUT doc. Ing. Petra Slámy, CSc., děkana FT VUT doc.RNDr. Jiřího Dostála, CSc. a pobočky JČMF ve Zlíně. Přípravu a průběh semináře zajistil předseda pobočky doc.RNDr. Ludvík Novák, CSc.

Seminář je pracovním setkáním učitelů deskriptivní geometrie a počítačové grafiky středních a vysokých škol. Z celkového počtu 63 účastníků bylo 11 učitelů středních škol z České republiky a 10 vysokoškolských učitelů ze Slovenska. Semináře se zúčastnilo několik odborníků z praxe a pracovníci firem, které sponzorovaly konání semináře.

Pracovní program zahrnul celkem 30 příspěvků. Vesměs jsou přínosem pro odbornou a pedagogickou práci účastníků. Hlavní přednášky přednesli

Se zájmem se setkaly jak příspěvky z oblasti počítačové grafiky tak příspěvky s geometrickou tematikou jako Ornamenty v souvislosti se shodným zobrazením v rovině předvedli O své odborné práci hovořili doktorandi různých fakult ČVUT v Praze. Sponzory semináře představili svým vystoupením Příspěvky vybrané redakční radou budou publikovány ve sborníku, jehož vydání na FT ve Zlíně připraví L. Novák.

S velkým zájmem se setkala exkurze do závodu Sklárna Karolinka a.s. Crystalex. Vytrvalý déšť bránil v toulkách po Beskydech, vycházky se zúžily na trasu Miloňov, Velké Karlovice a blízké okolí hotelu.

Poděkování za práci spojenou s přípravou a realizací semináře patří pořadatelů, zvláště předsedovi pobočky JČMF ve Zlíně L. Novákovi, a dále sponzorům z praxe, a to

a společnosti Hubert, která skoleným divočákem obohatila jídelníček společenského večera.

Vzhledem k očekávanému zvýšení počtu zahraničních účastníků semináře a k účasti sponzorů bylo vedení skupiny doporučeno změnit název semináře na "Konference z geometrie a počítačové grafiky".


Podle příspěvku RNDr. Edity Kopincové v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, číslo 2, ročník 44/1999 zpracovala Věra Suchánková 27.7.1999.
Na úvodní stránku skupiny