20. konference 11. - 15. září 2000 Souš - Jizerské hory

Organizátor pozvánka Termíny
Ústav technické matematiky - Odbor geometrie strojní fakulty ČVUT Praha
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2,
Tel: 02-2435 7253, Fax: 02-2492 0677
přihláška HTML nebo Word95 (11KB) 15.4.2000
odevzdat název referátu do 30.6.2000
zaplatit vložné 300 Kč  
Doc. RNDr. Marie Kargerová, CSc., E-mail: karg@fsik.cvut.cz Souš hotel Darre - doprava 11.-15.9.2000
Pokyny a vzor prvni stránky příspěvku do sborníku (maximálně 6 stran) příspěvek poslat na
adresu organizátora do
30.9.2000
stručná anotace pro web
na suchanko@it.pedf.cuni.cz
co nejdříve
fotografie z konference podle možnosti
Program konference Anotace příspěvků Seznam účastníků

Na úvodní stránku skupiny

Aktualizace 7.10.2000