Konference o geometrii a počítačové grafice Souš 2000 - program

Anotace některých příspěvků

Úterý 12.9.

Čas Jméno Název přednášky  
Předsedající: F. Ježek
8:30 - 8:55 P. Pech Rozklad polygonů
9:00 - 9:20 M. Kargerová Rozpad průniku kvadrik a jeho aplikace
9:25 - 9:35 D. Kolářová Kružby gotických oken  
9:40 -10:00 M. Turčanová Monomiálne krivky v afinnom priestore
10:05-10:30 Přestávka
10:30-10:50 D. Velichová O jednej zaujímavej aplikácii geometrie
10:55-11:15 A. Šarman Testy z geometrie na počítači
11:20-11:40 Z. Juščáková, M. Zvariková Interpohlavné rozdíly v prostorovej predstavivosti
11:45-11:55 L. Chvalinová Výuka konstruktivní geometrie na FSI VUT v Brně
12:00 Oběd
Předsedající: D. Velichová
16:00-16:25 S. Kudličková Krivosť, torzia racionálnej krivky a váhy jej riadiacich vrcholov
16.30-16.50 R. Hašek Singulární množiny seriových robotů
16:55-17:15 A. Žaba Remarks on construction of vault quadratura
17:20-17:35 Přestávka
17:35-17:45 V. Suchánková, P. Talanda Dálkové studium a internet, text ve formátu Word stáhnout (406  KB)
17:50-18:10 J. Robová Grafické kalkulátory a výuka na SŠ
19:00 Večeře

Středa 13.9.

Čas Jméno Název přednášky  
Předsedající: P. Pech
8:30 - 9:00 A. Karger Využití projektivní geometrie v robotice
9:05 - 9:25 Š. Voráčová Obalové plochy kvadrik při šroubovém pohybu
9:30 - 9:50 R. Trča Interpolace pohybu seriového robota
9:55-10:25 Přestávka
10:25-10:45 J. Mizerovský Technické lyceum jako moderní studijní obor
10:50-11:10 S. Tomiczková Multimediální podpora rozvoje kreativního a geometrického myšlení anotace, projekt online
11:15-11:35 L. Čechová Využití počítačů ve výuce geometrie na středních školách, text ve formátu ps stáhnout (205 KB)
11:40-12:00 L. Novák Algebra a geometrie na FT VUT Zlín
12:00 Oběd

Čtvrtek 14.9.

Čas Jméno Název přednášky  
Předsedající: A. Karger
8:30 - 8:55 F. Ježek NURBS a kanonická perspektiva
9:00 - 9:25 D. Szarková, K. Maleček Plochy v trojrozměrném prostoru
9:30 - 9:50 H. Dvořáková Aproximace obrazu poledníku v zobrazení UTM
9:55 -10:25 Přestávka
10:25-10:50 M. Kočandrlová Zborcené promítání a rotační sítě
10:55-11:15 J. Pradlová O jednom konkrétním užití faktorových grup
11:20-11:35 D. Bímová Modelování ploch v RHINU
11:40-12:00 V. Sedlář Počítačová podpora výuky
12:00 Oběd
Předsedající: M. Kočandrlová
16:30-16:55 Prezentace software DesignCAD 2000, 3000
17:00-17:20 H. Glinski Panoramic images in internet
17:25-17:40 P. Rádl Výuka konstruktivní geometrie na LDF
18:10-18:30 M. Blahuta Eulerova věta o rotaci
18:30-18:40 J. Procházka Výuka geometrie na WWW
19:00 Večeře

Na úvodní stránku skupiny

27.1.2001. Podle programu předaného organizátory připravila VS.