21. konference 10. - 14. září 2001 Lednice
mapa okolí (44KB, 452x447), podrobněji a aktivně na serveru msn.atlas.cz

Organizátor druhé oznámení Termíny
Ústav matematiky LDF MZLU v Brně
Zemědělská 3
613 00 Brno
seznam závazně přihlášených HTML   doprava
závaznou přihlášku HTML odeslat do 29.6.2001
zaplatit vložné 350 Kč do 29.6.2001
RNDr. Petr Rádl radl@mendelu.cz v prostorách Zahradnické fakulty
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno
10.-14.9.2001
Příspěvek do sborníku - pokyny příspěvek poslat "camera ready" (na papíře)
na adresu organizátora do
30.9.2001
stručná anotace pro web
na suchanko@it.pedf.cuni.cz
co nejdříve
Fotografie z konference podle možnosti
Program konference Anotace příspěvků Seznam účastníků

Příští konference bude 2.-6.9. 2002 v Dolní Lomné (jako v roce 1996),
organizátorem je VŠB Ostrava, milan.dolezal@vsb.cz .

PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ

KONFERENČNÍ POPLATEK

350,- Kč
nebude použit na stravování a ubytování

UBYTOVÁNÍ

260,- Kč / noc
na studentských kolejích Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě

STRAVOVÁNÍ

plná penze 135.- Kč
v jídelně Středního odborného učiliště zemědělského v Lednici na Moravě. Stravování bude zahájeno večeří v pondělí 10. září v 18 hodin a ukončeno snídaní v pátek 14. září. Přesná objednávka jídel bude součástí závazné přihlášky.

SBORNÍK

Referáty přednesené na konferenci budou uveřejněny ve sborníku. Délka příspěvku je maximálně 6 stran formátu A4. Podrobné pokyny pro grafickou úpravu příspěvku budou součástí druhého oznámení. Lednice - minaret

LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL

se rozkládá jižně od Brna na ploše asi 200 ha kolem městeček Lednice a Valtice těsně u hranic s Rakouskem. Je příkladem krajiny, která byla přetvořena člověkem v umělecké dílo. Od poloviny XIV. století až do roku 1945 byl v držení rodu Lichtenštejnů. Ti zejména z Lednického zámku vybudovali honosné reprezentační sídlo. Poslední přestavba ve stylu anglické novogotiky se uskutečnila v minulém století. Byla zřízena francouzská zahrada a anglický park, který přechází ve volnou krajinu se soustavou rybníků z XV. století. Ráz krajiny byl dotvořen menšími romantickými stavbami jako je Minaret, Janův hrad, Randez-Vous, Rybniční zámeček, Kolonáda, Apollonův chrám, Tři Grácie, Hraniční zámeček atd. Areál je také význačnou vinařskou oblastí.

V prosinci 1996 byl Lednicko-Valtický areál zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, viz http://www.jm-unesco.cz/.

RNDr. Petr RádlDoc. RNDr. Marie Kargerová, CSc.
za ústav matematiky MZLUza odbornou skupinu JČMF

Na úvodní stránku skupiny

Aktualizace 27.9.2001