Konference o geometrii a počítačové grafice Lednice 2001 - program

Pondělí 10.9.

18:00 večeře 19:00 Zahájení konference

Úterý 11.9.

Čas Jméno Název přednášky  
Předsedající: J. Černý
8:15- 8:40 P. Hanuš Internetová podpora výuky geometrie
8:40 - 9:05 A. Šarounová Technické výkresy řemeslníků a malířů dob královských a císařských
9:055 - 9:30 D. Kolářová Deskriptivní geometrie a architektura
9:30 -9:55 S. Tomiczková Minkowského suma a její aplikace v geometrii
9:05-10:30 Přestávka
10:30-10:55 D. Velichová Geometrická interpretácia nahustenia masívov
10:55-11:20 M. Kočandrlová Algebraické spirály a Iónská hlavice
11:20-11:45 D. Szarková, K. Maleček Lineární transformace v rovině
11:45-12:10 J. Pradlová Barevná desymetrizace rozet
12:30 - 13.30 Oběd
Předsedající: D. Velichová
14:00-14:25 M. Kargerová Pohyby s přímkovými trajektoriemi
14:25-14:50 Manfred Husty Teaching Geometry using RHINO
14:50-15:15 R. Hašek Množina singulárních ploch sériového robota
15.15-15.40 A. Karger Remark to the Theory of Duponq
15:40-16:00 Přestávka
16:00-16:35 J. Černý Tensegrity
16:55-17:15 J. Mizerovský Praktická maturita na technickém lyceu
17:00-17:25 S. Kudličková Racoinálne záplaty tenzorového súčinu
17:25-17:50 I. Moll Výuka deskriptivní geometrie na FAST
18:00 Večeře 20:00 Společenský večírek

Středa 12.9.

Čas Jméno Název přednášky  
Předsedající: A. Karger
8:15 - 8:40 L. Koudelka Pomůcka pro výuku Bézierových a NURBS křivek
8:40- 9:05 I. Linkeová Testování přesnosti interpolačních metod
9:05 - 9:30 L. Čechová Cassiniho ovál
9:30 - 9:55 Z. Juščáková Prostorová priedstavivosť
9:55-10:40 Přestávka a prezentace firmy Dimensio
10:40-11:05 T. Staudek Komunikační grafika a metody jejího estetického hodnocení
11:05-11:30 M. Turčanová O singulárnych kvadrikách a niektorých zväzkov kvadrik
12:00 Oběd 13:00 Výlet po Lednicko - Valtickém areálu a exkurze ve výrobě

Čtvrtek 13.9.

Čas Jméno Název přednášky  
Předsedající: M. Kargerová
8:15 - 8:40 I. Serba Geometrie a algoritmy uzlů
8:40 - 9:05 P. Pech Užití počítačů při důkazech některých geometrických vět
9:05 - 9:30 D. Bímová Šroubovice v eliptickém prostoru
9:30 - 10:00 Prezentace firmy Ancor
10:00 -10:40 Přestávka
10:40-11:05 B. Bastl Symbolická manipulace v geometrii a počítačové grafice
11:05-11:30 K. Maleček Definice kuželoseček
11:30-11:55 A. Kovářová Bodová konstrukce elipsy a její parametrizace
12:30-13:30 Oběd
Předsedající: M. Kočandrlová
14:00-14:25 V. Sedlář O restituci
14:50-15:15 A. Šarman Generování ůloh v geometrii
15:15-15:40 J. Urban Modelování terénních útvarů
15:40 -16:10 Přestávka
16:10-16:35 J. Robová Geometrické úlohy v přijímacím řízení na VŠ
16:35-17:00 A. Žaba Geometrické zahrady
14:25-14:50 H. Glinski Promítání bitových map na rotační plochy
17:25-17:55 Závěr konference, usnesení
18:00 Večeře

Pátek 14.9. odjezd


Na úvodní stránku skupiny

Poslední aktualizace 16.9.2002 VS.