22. konference 2. - 6. září 2002 Dolní Lomná

Organizátor Místo konání Termíny
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
tel. 069/732/3520
Dolní Lomná v Beskydech
Rehabilitační a rekreační středisko odborů dolu ČSA
739 82 Dolní Lomná 249, tel. 0659/357664
2.-6.9.2002
RNDr. Milan Doležal, CSc. milan.dolezal@vsb.cz druhé oznámení   vlakem do Jablunkova - Návsí, dál autobusem směr Horní Lomná
Příspěvek do sborníku - podrobné pokyny k úpravě jsou součástí druhého oznámení příspěvek poslat "camera ready" (na papíře)
na adresu organizátora do
30.9.2002
stručná anotace pro web
na suchanko@it.pedf.cuni.cz
co nejdříve
fotografie z konference
na stránce organizátorů
podle možnosti
Program konference Anotace příspěvků Seznam účastníků

VLOŽNÉ 350,- Kč uhraďte na účet číslo 161503442/0300 převodem, variabilní symbol 202, v krajním případě při prezenci.

PREZENCE
účastníků bude probíhat v pondělí 2. září od 14 hodin, ubytování a stravování se platí při prezenci.

ZAHÁJENÍ
Konference bude zahájena večeří v 18 hodin, po které následují úvodní přednášky.

UKONČENÍ
konference v pátek 6. září obědem.


UBYTOVÁNÍ a STRAVOVÁNÍ    390,- Kč / den
platí pouze pro kompletní objednávky ubytování a celodenní stravy. "Individuální ceny": oběd 90 Kč, večeře 90 Kč, snídaně 50 Kč. Ubytování a stravování se zaplatí na místě při prezenci.

SBORNÍK
Referáty přednesené na konferenci budou uveřejněny ve sborníku. Délka příspěvku je maximálně 6 stran formátu A4. Podrobné pokyny pro grafickou úpravu příspěvku jsou součástí druhého oznámení. Tištěný text "camera ready" lze odevzdat přímo na konferenci nebo poslat nejpozději do 30. září 2002 na adresu organizátora.

DOPRAVA
vlakem do Jablunkova - Návsí, dál autobusem směr Horní Lomná, vystoupit na zastávce Jestřábský potok, asi 100 m stejným směrem je na levé straně silnice výrazný poutač Rehabilitační a rekreační středisko odborů dolu ČSA.

Příští konference bude druhý nebo třetí týden v září 2003, organizátor ZČU Plzeň


Na úvodní stránku skupiny

Aktualizace 16.9.2002