Konference o geometrii a počítačové grafice Dolní Lomná 2002 - program

Anotace některých příspěvků

Pondělí 2.9.

18:00 večeře 19:00 Zahájení konference

Úterý 3.9.

Čas Jméno Název přednášky  
9:00 - 9:20 A. Šarman Učitelé (geometrie) a počítače
9:25 - 9:45 Z. Turčanová Takmer úplné prieniky v A4
9:50 - 10:10 V. Suchánkováová Geometrie na internetu
10:15 - 10:30 Přestávka
10:30 - 10:45 M. Kočandrlová Parametrické vlastnosti elipsy
10:55 - 11:25 M. Kupčáková Prostor pro tvořivost DG (nabídka)
11:30 - 12.30 Oběd
16:30 - 16:45 A. Karger Borel-Bricard-Schoenflies motions
16:50 - 17:10 M. Bořík Diferenciální geometrie v matematické kartografii
17:15 - 17:35 H. Šafářová, J. Šafařík Počítačová podpora výuky DG na FAST VUT Brno, celý příspěvek zde
18:00 Večeře 20:00 Táborák

Středa 4.9.

Čas Jméno Název přednášky  
9:00 - 9:20 M. Kargerová Rozvinutelné Bézierovy pláty
9:25 - 9:45 I. Křivková Plochy formované povrchovým napětím
9:50 - 10:10 A. Kovářová, K. Maleček Fermatův bod a jeho souvislost s Napoleonovou plochou
10:30 - 10:50 J. Zahrádka Čtyřosé obrábění tvarových ploch kotoučovou frézou s oblými zuby
10:55 - 11:15 R. Trča Geometrie pohybu - interpolační pohyb robota a očekávané trajektorie
11:20 - 11:40 R. Hašek Robotics - knihovna procedur program u Maple
12:00 Oběd 13:00 Pěší výlet
16:30 - 16:45 K. Maleček, D. Szarková Kruhová inverze
16:50 - 17:10 A. Žaba Malowidla iluzionistyczne – architektoniczne - problem restitucji obiektów
17:15 - 17:35 H. Gliňski About mirror anamorphosis
18:00 Večeře 20:00 Společenský večírek s cimbálovou muzikou

Čtvrtek 5.9.

Čas Jméno Název přednášky  
9:00 - 9:20 Š. Voráčová Rozpad obalové plochy kvadrik
9:25 - 9:45 H. Šimková Ekviafinní zobecnění cyklických pohybů
9:50 - 10:10 E. Vranková O periodických rozmiestneniach pravouhlých mnohouholníkov pozdlž úsečky (a jednej aplikácii v strojárstve)
10:30 - 10:50 H. Dvořáková Interaktivní materiály pro výuku konstruktivní geometrie – návrh, tvorba, implementace
10:55 - 11:15 K. Nevrlá Vybrané geometrické úlohy řešené “v ruce” a na počítači
11:20 - 11:40 Pracovní část jednání odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku
12:00 - 13:00 Oběd
14:00 - 14:20 I. Linkeová Výpočet a výroba modelu spirálového hrdla parní turbíny
14:25 - 14:45 D. Velichová Dimenzionárne intermezzo
14:50 - 15:15 S. Tomiczková Voroneho diagramy II
15:30 - 15:45 J. Pech Geometrické nerovnosti řešené počítačem, Cabri geometrie
15:55 - 16:15 Z. Juščáková Niektoré komparácie priestorovej predstavivosti
16:20 - 16:40 M. Zvariková Výkony v testoch priestorovej predstavivosti a typ strednej školy
14:25 - 14:50 H. Glinski Promítání bitových map na rotační plochy
18:00 Večeře Pracovní jednání, volba nového výboru skupiny

Pátek 6.9.

Čas Jméno Název přednášky  
9:00 - 9:20 E. Baranová Geometria aerodynamických profilov
9:25 - 9:45 T. Olejníková Parabolické konoidy s riadiacími útvarmi na kuželi
9:50 - 10:10 E. Stanová O krivke tieňa pri solárnom osvetlení
10:30 - 11:30 Závěr konference, usnesení

Na úvodní stránku skupiny

Poslední aktualizace 8.10.2002 VS.