23. konference 8. - 12. září 2003 Hojsova Stráž - Brčálník

Organizátor Místo konání Termíny
Katedra matematiky
Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

Pobočka JČMF Plzeň, KAP FAV
Rekreační areál BRČÁLNÍK
Hotel Fanda
340 06 HOJSOVA STRÁŽ
Tel. : 376 390 158, 376 390 191
Mobil : 606 575 067, Tel./Fax : 376 390 163
8.–12. září
2003
Kontakt: RNDr. Světlana Tomiczková
svetlana@kma.zcu.cz
Tel: 377 632 638
předběžná registrace do 15. 3. 2003
rozeslání 2. oznámení duben 2003
závazná registrace do 5. 6. 2003
úhrada vložného, ubytování a stravování do 5. 7. 2003
Pokyny pro zpracování příspěvku do sborníku (maximálně 6 stran)
jsou na webu organizátorů
příspěvek poslat "camera redy", tj. na papíře
na adresu organizátora do
10.10.2003
Fotogalerie na webu organizátorů v Plzni  další fotografie pošlete podle možnosti na suchanko@it.pedf.cuni.cz
Program konference Abstrakty, Posters Seznam účastníků

Podrobné pokyny jsou na webu organizátorů http://www.kma.zcu.cz/Geometrie/konference2003/,
od 26.9.2003 je tam také fotogalerie

Tématické okruhy

Informace pro účastníky: Konference začíná v pondělí, 8. září 2003 v 18.00, (registrovat se můžete od 15.00)
Konec předpokládáme v pátek 12. září 2003 ve 12.00
Seznam závazně přihlášených účastníků

Příští konference bude 6.-.10. září 2004 na chatě Barborka - Karlova Studánka, Ovčárna, organizátor RNDr. Šarman, Ostrava


Na úvodní stránku skupiny

Aktualizace 26.9.2003