25. konference 12. - 16. září 2005   Hotel Achát, Jizerské hory

Organizátor Místo konání Termíny
Katedra matematiky Fakulty stavební ČVUT
Thákurova 7
166 29 Praha 6
hotel ACHÁT
Malý Semerink 123
468 11 Janov nad Nisou
Tel. : +420 483 380 380, Fax : +420 483 380 724
doprava, mapka
12.–16. září 2005
Dotazy organizačního rázu:
Doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc. cerny@mat.fsv.cvut.cz
tel.: +420 2 2435 3866, fax.: +420 2 3333 2732
Dotazy technického rázu:
Ing. Stanislav Olivík olivik@mat.fsv.cvut.cz
tel.: +420 2 2435 4382
předběžná závazná registrace 30. červen 2005
rozeslání 2. oznámení 6. květen 2005
závazná registrace a stručný abstrakt příspěvku do konec června 2005
úhrada vložného, ubytování a stravování do 14. červenec. 2005
Pokyny pro zpracování příspěvku do sborníku
a doporučené šablony jsou na webu organizátorů
Příspěvek pošlete v elektronické podobě ve formátu PDF. Zašlete i zdrojový soubor (Word či LaTeX, včetně případných obrázků - dodržujte šablony!) na adresu organizátora nejpozději do 15. října 2005
sborník z konference (PDF)
Fotogalerie na webu organizátorů v Praze  další fotografie pošlete podle možnosti na suchanko@it.pedf.cuni.cz  
 Program konference    Seznam příspěvků  Seznam účastníků

Podrobnější informace jsou na webu organizátorů http://mat.fsv.cvut.cz/gcg/.

Konference byla uspořádána Katedrou matematiky Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze a Českou společností pro geometrii a grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků.

Záštitu nad touto konferencí převzali rektor ČVUT prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. a děkan fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.

Číslo akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je 21208/05-25-214.

25. konference vytvořila prostor pro setkání odborníků a prezentaci výsledků vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti v oblasti geometrie, geometrického modelování a počítačové grafiky.

Tématické okruhyreferátů přednášených na konferenci::

Informace pro účastníky: Konference začíná v pondělí, 12. září 2005 v 18.00. (Registrovat se můžete již od 15.00.)
Konec předpokládáme v pátek 16. září 2005 ve 12.00
Konferenční poplatek činí 800,- Kč.
Ubytování a stravování: Cena za ubytování s plnou penzí činila 490 Kč (vč. 19 % DPH) na osobu a den.


Na úvodní stránku skupiny

Aktualizace 17.2.2006