26. konference 11. - 15. září 2006
  Nové Město na Moravě

Organizátor Místo konání Termíny
Pedagogická fakulta JU
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
Hotel Pavla-Vysočina
Vlachovice/Sykovec
592 31 Nové Město na Moravě
doprava, mapka
11.–15. září 2006
Kontakt:
Mgr. Roman Hašek, PhD. hasek@pf.jcu.cz
tel.: 387 773 088, - 071, - 082
rozeslání 2. oznámení 28. květen 2006
závazná registrace do 18. června 2006
Pokyny pro zpracování příspěvku do sborníku jsou na webu organizátorů Příspěvek pošlete v elektronické podobě ve formátu PDF. Zašlete i zdrojový soubor (Word či LaTeX, včetně případných obrázků - dodržujte šablony!) na adresu organizátora nejpozději do 15. října 2006
 Program konference   Seznam přihlášených účastníků  Seznam příspěvků

Podrobnější informace jsou na webu organizátorů http://www.pf.jcu.cz/gcg/Geometrie.htm.

Konferenci pořádá Česká společnost pro geometrii a počítačovou grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Konference nabízí prostor pro setkání odborníků a pro prezentaci výsledků vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti v oblasti geometrie, geometrického modelování a počítačové grafiky.

Číslo akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je 21208/05-25-214

26. konference vytvořila prostor pro setkání odborníků a prezentaci výsledků vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti v oblasti geometrie, geometrického modelování a počítačové grafiky.

Tématické okruhyreferátů přednášených na konferenci::

Informace pro účastníky: Konference začíná v pondělí, 11. září 2006 v 18.00. (Registrovat se můžete již od 15.00.)
Konec předpokládáme v pátek 15. září 2006 ve 12.00
Konferenční poplatek činí 950 Kč. Vložné zahrnuje: konferenční materiály, sborník a organizační náklady.
Ubytování a stravování: Cena za ubytování s plnou penzí činila 550 Kč (390 Kč ubytování, 160 Kč plná penze) na osobu a den.


Seznam přihlášených účastníků

Aktualizace 31.12.2006