30. konference o geometrii a počítačové grafice

Konferenci pořádá Česká společnost pro geometrii a grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků (Středočeská pobočka) ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Programové zaměření

Termín a místo konání

6. - 9. září 2010, Hotel Hláska, Zlenice, u řeky Sázavy. Podrobnosti o cestě naleznete zde.

Přihlášky a výše vložného

Přihlášku je třeba podat do 15. června 2010. Výše vložného je následující

Organizační výbor

Plenární přednášky