Seznam účastníků konference 2010

1.RNDr. Eva Baranová, KAS LF TU
2.Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.ZČU, FAV, KMAtalk
3.RNDr. Martin Billich, PhD.PF KU v Ružomberkutalk
4.Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.KMD TULtalk
5.Doc., RNDr. Leo Boček, CSc.KDM MFF UK
6.RNDr. Květoslava Borecká, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
7.Mgr. Jarmila Buchtová, SPŠ Zlín
8.Mgr. Marek Byrtus, JKU Linztalk
9.Mgr. František Červenka, Katedra M-Dg VŠBposter
10.Mgr. Jiří Chmelík, KPGD FI MUNItalk
11.RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc.ÚM FSI VUT v Brně
12.Mgr. Ondřej Davídek, ZČU, KMAtalk
13.Mgr. Jiří Doležal, Katedra M-Dg VŠB-TUtalk
14.Msc Piotr Dudzik, Silesian University of Technology Geometry and Engineering Graphics Centretalk
15.Bc. Michal Eliáš, student FSv ČVUTtalk
16.RNDr. Milana Faltusová, ÚM,FME-VUT Brno
17.Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.VŠB-TU Ostravaposter
18.RNDr. Ilona Fořtova, Prometheus
19.RNDr. Šárka Gergelitsová, GBNtalk
20.Mgr. Pavla Güttnerová, VŠB-TU Ostrava
21.RNDr. Petr Hanuš, FSv ČVUTtalk
22.Mgr. Roman Hašek, PhD.PF JU
23.Prof. Manfred Husty, Universität Innsbrucktalk
24.Mgr. Oldřich Hykš, FD ČVUT
25.RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.FD ČVUTtalk
26.Ing. Pavel Janečka, FVZ UOtalk
27.Ing. Bruno Ježek, Ph.D.FVZ UOtalk
28.doc. RNDr. František Ježek, CSc.KMA FAV ZČUtalk
29.Prof. Adolf Karger, DrSc.KDM MFF UK
30.Bc. Petr Kašpar, VŠB-TU Ostravaposter
31.RNDr. Hana Kašparová, Gymnázium Kolín
32.Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.KM FSv ČVUTtalk
33.Mgr. Marie Koktavá, Ph.D.MZLU v Brnětalk
34.RNDr. Dana Kolářová, FA ČVUT
35.doc., Dr. Ivan Kolomazník, Katedra M-Dg VŠB-TU
36.RNDr. Iva Křivková, FSv ČVUTtalk
37.RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.PřF UHK
38.RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.KMA FAV ZČU v Plznitalk
39.Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.ČVUT v Prazetalk
40.Mgr. Eva Maňásková, GLJH
41.prof., RNDr. Eva Milková, Ph.D.FIM UHK
42.Bc. Aneta Mirová, MFF UK
43.Ing. Martin Němec, Ph.D.VŠB-TU Ostravaposter
44.MSc Anita Pawlak, OPTIMIZATION OF ASSUtalk
45.prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.PF JU
46.RNDr. Josef Pelikán, KSVI MFF UK Prahatalk
47. Karel Petránek, FVZ UOtalk
48.Mgr. Eva Plechlova, Bigy Brno
49.RNDr. Jiří Poláček, CSc.VŠB-TU
50.RNDr. Eva Pomykalová, Gymzl
51.prof. RNDr. Jana Přívratská, CSc. Ph.D.TUL FP KMDposter
52. Jitka Prošková, KMA/ZCUtalk
53.RNDr. Dr. Arnošt Šarman, KI FEI VŠB Ostrava
54.RNDr Vladimír Sedlář, CSc.MÚ SU v opavě
55.RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.MFF UK
56.Mgr. Lenka Součková, PřF UJEP
57.Mgr. Jiří Šrubař, FA ČVUTtalk
58.Bc. Martin Šurkovský, VSB - TUOposter
59.Mgr. Petra Surynková, KDM, MFF UKtalk
60.RNDr. Dagmar Szarková, SjF STU v Bratislave
61.Mgr. Miroslava Tihlaříková, MZLUtalk
62.RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.KMA FAV ZČUtalk
63.Mgr. Jan Vaněk, Ph.D.FVZ UOtalk
64.RNDr. Eva Vavříková, VŠB-TUO, kat. 714
65.RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D.ÚM LDF MENDELU talk
66. Jan Vršek, ZČUtalk
67.RNDr. Vlasta Zvoníčková, důchodkyně