31. konference o geometrii a počítačové grafice

Konferenci pořádá Česká společnost pro geometrii a grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků (Ostravská pobočka) ve spolupráci s  Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické university v Ostravě.

Programové zaměření

Termín a místo konání

5. - 8. září 2011, Horská chata Barborka, ležící na jižním úbočí nejvyšší moravské hory Praděd v nádherné chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Přihlášky a výše vložného

Pokyny k platbě konferenčního poplatku (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete po přihlášení (sekce přihláška).

Přihlášku je vhodné podat do 12. června 2011. Výše vložného je následující:

Organizační výbor

Plenární přednášky