33. konference o geometrii a počítačové grafice

Konferenci pořádá Česká společnost pro geometrii a grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků (ostravská pobočka) ve spolupráci s Katedrou matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU v Ostravě.

Programové zaměření

Termín a místo konání

9. - 12. září 2013, horský hotel Excelsior, obklopený přírodním prostředím východního výběžku Moravskoslezských Beskyd. Podrobnosti o cestě naleznete title="">zde.

Přihlášky a výše vložného

title="">Přihlášku je třeba podat do pátku 14. června 2013. Výše vložného je následující

Stravné a nocležné budou účastníci konference hradit bankovním převodem současně s vložným; jedna noc s plnou penzí vyjde na 600 Kč.
Podrobnější pokyny k platbám naleznete po přihlášení - sekce title="">Přihláška
U zahraničních účastníků akceptujeme platbu na místě.

Plenární přednáška

Organizační výbor