Seznam účastníků konference 2013

1.Doc. Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.ZČU, FAV, KMAtalk
2.Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.KMD TULtalk
3.Mgr. Michal Bizzarri KMA, FAV, ZČUtalk
4.Mgr. Jarmila Buchtová SPŠ Zlín
5.Mgr. Petr Čech ITSV Linz
6.Mgr. Kateřina Čech Dobiášová MFF UKtalk
7.Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.KMDGposter
8.Mgr. Jiří Doležal Katedra M-Dg VŠB-TU Ostrava
9.RNDr. Milan Doležal, CScVŠB-TU Ostrava
10.Mgr. Jan Dupej KSVI MFF UKtalk
11.Mgr. Věra Ferdiánová KMA, PřF, OUtalk
12.RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D.GBNtalk
13.Mgr. Radka Hamříková Katedra M-Dg VŠB-TUposter
14.Mgr. Roman Hašek, PhD.PF JUtalk
15.Ing. Pavel Janečka FIM UHKtalk
16.Ing. Bruno Ježek, Ph.D.FVZ UOtalk
17.Prof. Adolf Karger, DrSc.KDM MFF UKtalk
18.RNDr. Dana Kolářová FA ČVUTposter
19.Mgr. Alexej Kolcun, CSc.ÚGN AVČRtalk
20.doc., Dr. Ivan Kolomazník Katedra M-Dg VŠB-TU
21.RNDr. Jiří Kosinka, Ph.D.University of Cambridgetalk
22.RNDr. Václav Krajíček KSVI MFF UK Prahatalk
23.doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.KMA FAV ZČU v Plznitalk
24.Ing. Kristýna Michálková KMA, FAV, ZČUtalk
25.Mgr. Aneta Mirová MFF UK
26.RNDr. Radomír Paláček, Ph.D.VŠB-TU Ostravaposter
27.RNDr. Josef Pelikán KSVI MFF UK Prahatalk
28. Karel Petránek FVZ UOtalk
29.RNDr. Jiří Poláček, CSc.VŠB-TU
30. Jitka Prošková KMA/ZCUtalk
31.Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.KMDG, VSB-TUOposter
32.RNDr Vladimír Sedlář, CSc.MÚ SU v opavě
33.Mgr. Petra Surynková KDM, MFF UKtalk
34.RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.KMA FAV ZČUtalk
35.Mgr. Jan Vaněk, Ph.D.FVZ UOtalk
36. Jan Vršek NTIStalk