Seznam účastníků konference 2014

1.Mgr. Eliška Bartošová KDM, MFF UKtalk
2.Doc. Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.ZČU, FAV, KMAtalk
3.doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.KMA PF JU
4.Mgr. Michal Bizzarri KMA, FAV, ZČUtalk
5.RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D.GBNtalk
6.Mgr. Roman Hašek, PhD.PF JUtalk
7.Ing. Bruno Ježek, Ph.D.FIM UHKtalk
8.Prof. Adolf Karger, DrSc.KDM MFF UKtalk
9.RNDr. Hana Kašparová Gymnázium Kolín
10.Mgr. Alexej Kolcun, CSc.ÚGN AVČRtalk
11.Mgr. Jiří Kopecký KMA PF JU
12.Mgr. Alice Králová ÚM MZLUtalk
13.RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.PřF UHKtalk
14.Prof. Jan Kurek, Dr hab.UMCS Lublinposter
15.Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph. D.ÚM FSI VUT v Brnětalk
16.doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.KMA FAV ZČU v Plznitalk
17.RNDr. Pavel Leischner, Ph.D.PF JCUtalk
18.Mgr Hana Mahnelová, Ph.D.GBHNtalk
19.Mgr Jitka Nováková SPŠ-Tábortalk
20. Ondřej Novotný PF JU
21.prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.PF JU
22.RNDr. Josef Pelikán KSVI MFF UK Prahatalk
23. Karel Petránek FVZ UOtalk
24.RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.PF JU
25.RNDr. Libuše Samková, Ph.D.PF JU
26.RNDr Vladimír Sedlář, CSc.MÚ SU v opavě
27.Mgr. Lenka Součková PřF UJEPtalk
28.Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D.KMA PF JU
29.Mgr. Irena Štrausová Gymnázium Česká, ČBtalk
30. Tereza Suchopárová PF JCU
31.Mgr. Petra Surynková KDM, MFF UKtalk
32.RNDr. Dagmar Szarková, Ph.D.SjF STU v Bratislave
33.RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.KMA FAV ZČUtalk
34.Mgr. Jan Vaněk, Ph.D.FIM UHKtalk
35.Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.FF, ZU Plzeňtalk
36.Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.FD ČVUTtalk
37. Jan Vršek NTIStalk
38.RNDr. Jan Zahradník
39.Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D.UMB PrF JCU CB
40.RNDr. Vlasta Zvoníčková důchodkyně