Přehled seminářů odborné skupiny JČMF pro geometrii a počítačovou grafiku podle doby konání

  Rok Datum Místo PořadatelPočet účastníků Poznámka
1. 1981 6.-8.5 Alšovice FSI ČVUT Praha 28  
2. 1982 2.-4.6. Račková dolina SVŠT Bratislava 31  
3. 1983 8.-10.6. Luhačovice VUT Brno 28 zvolen pětičlenný výbor
4. 1984 2.-5.5. Herbertov FSI ČVUT Praha 42  
5. 1985 11.-13.6. Zemplínská Šírava VŠT Košice 40 současně proběhla letní škola PG
6. 1986 12.-15.5. Čeladná VŠB Ostrava 42  
7. 1987 22.-25.5. Zadov PedF České Budějovice 59  
8. 1988 6.-10.6. Račková dolina SVŠT Bratislava 47  
9. 1989 18.-22.5. Račková dolina SVŠT Bratislava 47  
10. 1990 11.-15.6. Podolánky VŠB - TU Ostrava  
11. 1991   Bedřichov TU Liberec    
12. 1992 6.-8.5. Nová Ves UP Olomouc 40 zemřel prof. V. Medek, předseda skupiny
13. 1993 14.-17.9. Pernink ZČU Plzeň 34 poprvé vyšel sborník, nový předseda F. Ježek
14. 1994 19.-22.9. Bílá FST VUT Brno a ZČU Plzeň   35 příspěvků ve sborníku
15. 1995 11.-14.9. Sedmihorky FSI ČVUT Praha 45 19 příspěvků ve sborníku
16. 1996 10.-13.9. Dolná Lomná VŠB - TU Ostrava 59 25 příspěvků ve sborníku
  1997 17.6. Praha FS ČVUT Praha ?Kolokvium k životnímu jubileu Dr.Drse a Dr. J.Nováka
17. 1997 15.-19.9. Seč u Chrudimě ZČU Plzeň 62 28 příspěvků ve sborníku
18. 1998 14.-18.9. Velké Karlovice FT VUT Zlín 63  
19. 1999 13.-17.9. Zadov PedF JU České Budějovice 53 (7 zahr.) 28 příspěvků ve sborníku
2.8.1999 zemřel Dr. Granát
20. 2000 11.-15.9. Souš FS ČVUT Praha ?  (2 zahr.)?  příspěvků ve sborníku
21. 2001 10.-14.9. Lednice MZLU Brno 60  (9 zahr.)40  příspěvků ve sborníku
22. 2002 2.-6.9. Dolní Lomná VŠB - TU Ostrava ?  (12 zahr.)nový předseda P. Pech
23. 2003 8.-12.9. Hojsova Stráž - Brčálník KAM ZČU Plzeň 85  (16 zahr.) 
24. 2004 6.-10.9. Karlova studánka - chata Barborka VŠB Ostrava 116  (23 zahr.)změna názvu: Česká společnost pro geometrii a grafiku
25. 2005 12.-16.9. hotel Achát - Jizerské hory Fakulta stavební ČVUT Praha 78  (16 zahr.)
26. 2006 11.-15.9. hotel Pavla-Vysočina Pedagogická fakulta JU České Budějovice  
27. 2007 10.-14.9. Nedvědice Stavební fakulta VUT v Brně  
28. 2008 8.-11.9. Lednice Ústav matematiky LDF MZLU v Brně  
28. 2009 7.-10.9. Doubice ***   


Základní údaje byly převzaty z publikace zpracované S. Tomiczkovou a F. Ježkem v listopadu 1997 jako příloha ke sborníku ze 17. setkání v Seči u Chrudimi. Počínaje 17. setkáním jsou k dispozici podrobnější údaje včetně programu a fotografií.