Workshop GeoGebra - konference o geometrii a grafice

3D GeoGebra v deskriptivní geometrii

Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková
Propojení 2D a 3D GeoGebry ke zjednodušení úloh v deskriptivní geometrii a zlepšení prostorového chápání studentů.

Hrátky s 3D GeoGebrou

Pavla Güttnerová
Vytváření zborcených ploch a ukázka některých vlastností zborcených ploch.

Síť kuželu a válce v GeoGebře

Jana Volná, Petr Volný
V rámci workshopu ukážeme, jak rozvinout plášť kuželu a válce v GeoGebře, tj. vytvoření sítě kuželu a válce. GeoGebra v aktuální verzi obsahuje příkaz na vytvoření sítě, nicméně ten lze aplikovat pouze na jehlan, hranol a Platónská tělesa.

Tipy a triky pro tvorbu úloh v GeoGebře

Radomír Paláček, Jana Bělohlávková
Na vybraných appletech ukážeme některé aspekty, které mohou být užitečné při tvorbě úloh v GeoGebře. Tipy zahrnují různé způsoby zobrazování objektů a celých úloh v jediném souboru a také možnosti skriptování.

Publikování a sdílení materiálů

Zuzana Morávková
Ukážeme publikování materiálů ve formě pracovních listů na webu a jejich sdružování do knih. Taky si vyzkoušíme jejich následnou editaci a možnosti sdílení s jinými uživateli nebo vkládání na své stránky.


GeoGebra Institut Ostrava